Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro prodej vstupenek na prohlídkové trasy, poukazů a drobného dárkového zboží

1.                 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.             Všeobecná ustanovení

1.1.1.         Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup vstupenek na prohlídkové trasy, poukazů a drobného dárkového zboží v internetovém obchodě společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., který je provozován na následujících webových stránkách:

·     www.tickets.prazdroj.cz,

·     www.prazdrojvisit.cz,

·     www.plzenskepodzemi.cz,

·     www.kozel.cz,

·     www.radegast.cz.

1.1.2.         Tyto všeobecné obchodní podmínky platí dále také pro nákup vstupenek na prohlídkové trasy nabízené společností Plzeňský Prazdroj, a.s. prostřednictvím internetových stránek společnosti Bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin.

1.1.3.         Tyto všeobecné obchodní podmínky platí, v rozsahu, v jakém je to možné, také na uplatnění vstupenek na prohlídkové trasy a/nebo poukazů zakoupených u partnerů společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.

1.1.4.         Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. provozuje na níže uvedených provozovnách následující prohlídkové trasy:

·     Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje – adresa: U Prazdroje 64/7, 301 00, Plzeň

o  Prohlídková trasa Pilsner Urquell

o  Prohlídková trasa Gambrinus

o  Prohlídková trasa pivovaru Proud

·     Návštěvnické centrum Pivovarské muzeumadresa: Veleslavínova 6, 301 00, Plzeň

o  Prohlídková trasa Pivovarské muzeum

o  Prohlídková trasa Plzeňské historické podzemí

·     Návštěvnické centrum pivovaru Velké Popovice – adresa: Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice

o  Prohlídková trasa pivovaru Velké Popovice

·     Návštěvnické centrum pivovaru Radegast –  adresa: 739 51 Nošovice

o  Prohlídková trasa pivovaru Radegast.

1.2.             Vymezení pojmů

Běžná vstupenka

znamená vstupenku na jednu či vícero prohlídkových tras, kterou je možné zakoupit na pokladně některé z provozoven uvedených v čl. 1.1.3 výše;

Dárkové předměty

znamená drobné dárkové zboží, které je automaticky nabízeno ke koupi při nákupu vstupenky, poukazu a/nebo zážitku či akce na e-shopu provozovaném společností Plzeňský Prazdroj, a.s. na webových stránkách uvedených v čl. 1.1.1 výše;

E-shop

znamená internetový obchod provozovaný společností Plzeňský Prazdroj, a.s. na webových stránkách uvedených v čl. 1.1.1 výše;

E-vstupenka

znamená vstupenku na jednu či vícero prohlídkových tras uvedených v čl. 1.1.3 výše zakoupenou elektronicky (on-line) u společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.;

GDPR

znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

Návštěvní řád

 

znamená návštěvní řád upravující podmínky průběhu prohlídky na příslušné prohlídkové trase, a to vč. povinností a požadavků na chování ze strany návštěvníků;

Občanský zákoník

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Obchodní podmínky

znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

PPAS

znamená společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Plzeň, PSČ 301 00, IČO: 45357366, DIČ: CZ45357366, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B 227;

Provozovna

znamená jednotlivě každou z provozoven PPAS uvedených v čl. 1.1.3 výše;

Provozovny

znamená všechny provozovny PPAS uvedené v čl. 1.1.3 výše společně;

Účet

znamená účet fyzické osoby v E-shopu, který si založí svojí registrací;

Poukaz

znamená poukaz na vstup na některou z prohlídkových tras, příp. některý zážitek či akci nabízenou PPAS;

Zákazník

znamená osobu, která je způsobilá k uzavření kupní smlouvy dle Občanského zákoníku a která s PPAS jakožto prodávajícím uzavře kupní smlouvu na koupi Běžné vstupenky, E-vstupenky a příp. Dárkových předmětů, a/nebo Poukazů;

Zážitek

znamená zážitek či akci nabízenou PPAS.

1.3.             Obecná ustanovení

1.3.1.         Účast na prohlídce konané na některé z prohlídkových tras provozovaných PPAS je možná pouze po zakoupení Běžné vstupenky, E-vstupenky, příp. po předložení odpovídajícího Poukazu opravňujícího k účasti na prohlídce na dané prohlídkové trase na pokladně příslušné Provozovny, kde bude vyměněn za Běžnou vstupenku.

1.3.2.         Běžné vstupenky, Poukazy a/nebo Zážitky je možné zakoupit u PPAS na jednotlivých Provozovnách, přičemž kupní cenu je možné uhradit v hotovosti a/nebo prostřednictvím platební karty.

1.3.3.         E-vstupenky je možné zakoupit u PPAS v E-shopu a/nebo na webové stránce společnosti Bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin.

1.3.4.         V rámci E-shopu je možné u PPAS zakoupit vedle E-vstupenek také Poukazy, Zážitky a/nebo Dárkové předměty.

1.3.5.         Zakoupením E-vstupenky, Poukazu, Zážitku a/nebo Dárkových předmětů vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

1.3.6.         Zakoupením E-vstupenky, Poukazu, Zážitku a/nebo Dárkových předmětů vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito Obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy, a to ve znění platném k okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. k okamžiku provedení platby.

2.                 KOUPĚ E-VSTUPENEK, POUKAZŮ, ZÁŽITKŮ A/NEBO DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ prostřednictvím E-shopu

2.1.             Obecné informace

2.1.1.         Zákazník může zakoupit E-vstupenky, Poukazy, Zážitky a/nebo Dárkové předměty prostřednictvím E-shopu jako registrovaný nebo neregistrovaný uživatel.

2.2.             Registrace Zákazníka v E-shopu

2.2.1.         Zákazník se může, pro zrychlení budoucích nákupů, kdy nebude nutné opětovné zadávání identifikačních údajů, v E-shopu registrovat a vytvořit si tak svůj Účet. V Účtu má registrovaný Zákazník k dispozici historii svých nákupů v E-shopu.

2.2.2.         Pro registraci a vytvoření Účtu v E-shopu musí Zákazník vyplnit registrační formulář, který obsahuje:

(i)         registrační údaje jako jsou jméno, příjmení, e-mail, telefon, heslo do uživatelského účtu (povinné údaje);

(ii)        sekci pro udělení:

·     souhlasu se těmito Obchodními podmínkami a zásadami ochrany soukromí, stejně jako zásadami pro použití webových stránek PPAS, na nichž je provozován E-shop (povinný údaj);

·     souhlase se zasíláním aktualit e-mailem (nepovinný údaj);

(iii)      sekci pro přepis kontrolního kódu, která má ověřit, že registraci realizuje fyzická osoba (povinný údaj).

2.2.3.         Svoji registraci, a tím i Účet, může Zákazník kdykoli zrušit, a to přímo v nastavení svého Účtu.

2.3.             Koupě E-vstupenky v E-shopu

2.3.1.         E-vstupenku na prohlídkovou trasu zakoupí Zákazník výběrem požadované prohlídkové trasy v sekci E-shopu označené jako „Prohlídky“, a to kliknutím na tlačítko „Vybrat termín“ a výběrem termínu, času, a pokud je to nabízeno, tak také výběrem jazykové varianty, v níž bude prohlídka provedena. Následně musí Zákazník vybrat počet účastníků prohlídky dle typu vstupného (plné vstupné / snížené vstupné pro studenty a seniory / vstup zdarma / vstup na základě Poukazu a/nebo výhodné rodinné vstupné) a vybrané E-vstupenky vložit do košíku.

2.3.2.         E-vstupenku na příslušnou prohlídkovou trasu si může Zákazník v E-shopu zakoupit nejpozději 60 minut před začátkem příslušné prohlídky. Méně jak 60 minut před začátkem požadované prohlídky si může Zákazník vstupenku zakoupit jenom na pokladně příslušné Provozovny, a to jako Běžnou vstupenku.

2.3.3.         Po přidání E-vstupenky na vybranou prohlídkovou trasu do košíku je Zákazníkovi nabídnuta možnost přikoupit Dárkové předměty, které se tematicky vztahují k jím vybrané prohlídkové trase.

2.3.4.         PPAS poskytuje Zákazníkům při nákupu E-vstupenky (stejně jako Běžné vstupenky na pokladnách Provozoven) níže uvedené slevy z plného vstupného, které je určeno pro osoby starší 18 let, které nesplňují podmínky pro uplatnění některé slevy:

·     Zdarma umožňuje PPAS vstup na prohlídkové trasy:

o    dětem do 3 let; a/nebo

o    držitelům průkazu ZTP/P a jejich doprovodu (1 osoba);

·     Sleva pro děti je poskytována:

o    dětem ve věku od 3 do 6 let

·     Sleva pro studenty je poskytována:

o    dětem ve věku od 6 do 18 let;

o    osobám ve věku od 18 do 26 let, které se mohou prokázat platným studijním průkazem či potvrzením o studiu;

o    držitelům průkazu TP či ZTP; a/nebo

o    držitelům HI YHA karty;

·     Sleva pro seniory je poskytována:

o    osobám starším 65 let;

·     Sleva na rodinné vstupné platí pro:

o    2 dospělé osoby a max. 3 děti ve věku od 6 – 18 let.

2.3.5.         Nárok na slevu uplatněnou při nákupu E-vstupenky  musí osoba, která zlevněnou vstupenku předloží pro vstup na prohlídku, prokázat předložením odpovídající dokladu. Pokud nebude nárok na slevu prokázán, může se osoba, která zlevněnou vstupenku předložila, prohlídky účastnit pouze v případě doplacení rozdílu plného a zlevněného vstupného.

2.3.6.         Vedle výše uvedených slev poskytuje PPAS Zákazníkům možnost zakoupit zvýhodněné balíčky E-vstupenek na prohlídky vícero prohlídkových okruhů, které se budou konat ve stejný den. Tyto zvýhodněné E-vstupenky může Zákazník zakoupit v sekci E-shopu označené jako „Zvýhodněné balíčky“.

2.3.7.         Při zakoupení E-vstupenek nelze využít slevových kupónů, vstupenek zdarma či voucherů vydávaných společností PPAS, s výjimkou dárkových poukazů na prohlídky zakoupených prostřednictvím e-shopu Plzeňského Prazdroje (https://eshop.prazdroj.cz/).

2.4.             Koupě Zážitku

2.4.1.         Zážitky nabízené PPAS nalezne Zákazník v sekci E-shopu označené jako „Zážitky a akce“ a Zážitek zakoupí výběrem některého z nabízených Zážitků, a to kliknutím na tlačítko „Vybrat termín“ a výběrem termínu, času, a pokud je to nabízeno, tak také výběrem jazykové varianty, v níž je Zážitek nabízen. Následně musí Zákazník vybrat počet účastníků prohlídky dle typu vstupného (plné vstupné / vstup na základě Poukazu) a vybraný Zážitek vložit do košíku.

2.4.2.         Po přidání Zážitku do košíku je Zákazníkovi nabídnuta možnost přikoupit Dárkové předměty, které se tematicky vztahují k jím vybranému Zážitku.

2.5.             Koupě Poukazu

2.5.1.         Poukazy na prohlídkové trasy a/nebo Zážitky nalezne Zákazník v sekci E-shopu označené jako „Dárky a poukazy“ a zakoupí je kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ a po následném zadání počtu zakupovaných Poukazů kliknutím na tlačítko „Koupit“.

2.6.             Platba a doručení

2.6.1.         E-vstupenky, Poukazy a/nebo Zážitky zakoupené prostřednictvím E-shopu budou Zákazníkovi dodány elektronicky, a to na e-mailovou adresu uvedenou v jeho Účtu (registrovaný Zákazník) nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři (neregistrovaný Zákazník), který musí neregistrovaný Zákazník vyplnit před přesměrováním na platební bránu k provedení platby.

2.6.2.         Dárkové předměty zakoupené společně s E-vstupenkami a/nebo Zážitky si Zákazník vyzvedne na pokladně Provozovny, na které bude probíhat prohlídka, na kterou si Zákazník zakoupil E-vstupenku a/nebo Zážitek, a to v den konání prohlídky a/nebo Zážitku v rámci otevírací doby Provozovny.

2.6.3.         Kupní cenu za E-vstupenky, Poukazy, Zážitky a/nebo Dárkové předměty zakoupené prostřednictvím E-shopu může Zákazník uhradit výlučně bezhotovostně prostřednictvím platební karty. Za tímto účelem bude registrovaný Zákazník po potvrzení obsahu nákupního košíku a neregistrovaný Zákazník po vyplnění objednávkového formuláře přesměrován na platební bránu Global Payments k úhradě kupní ceny. PPAS nenese za fungování a bezpečnost této platební brány žádnou odpovědnost.

2.6.4.         Okamžikem úhrady kupní ceny za E-vstupenky, Poukazy, Zážitky a/nebo Dárkové předměty zakoupené na E-shopu prostřednictvím platební brány dochází k uzavření kupní smlouvy mezi PPAS a Zákazníkem.

2.6.5.         Po provedení úhrady kupní ceny na platební bráně je Zákazník přesměrován zpět do E-shopu, kde si může zakoupené E-vstupenky, Poukazy a/nebo Zážitky zobrazit ve formátu PDF a tyto uložit, příp. vytisknout.

2.6.6.         E-vstupenky, Poukazy a/nebo potvrzení o zakoupení Zážitků prostřednictvím E-shopu zašle PPAS po provedení úhrady kupní ceny Zákazníkovi také na e-mailovou adresu uvedenou v jeho Účtu (registrovaný Zákazník), příp. na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři (neregistrovaný Zákazník), a to společně s případným potvrzením o zakoupení Dárkových předmětů. Součástí této e-mailové zprávy je také elektronická účtenka ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.

3.                 Koupě e-vstupenek nabízených PPAS na webové stránce společnosti Bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin

3.1.             Obecné informace

3.1.1.         PPAS umožňuje nákup E-vstupenek také prostřednictvím webové stránky,  která je provozována pro PPAS společností bookingkit GmbH.

3.1.2.         Zakoupením E-vstupenky prostřednictvím výše uvedené webové stránky vzniká kupní smlouva výlučně mezi Zákazníkem jakožto kupujícím a PPAS jakožto prodávajícím. Provozovatel výše uvedené webové stránky není smluvní stranou kupní smlouvy a jakožto smluvní partner PPAS umožňuje PPAS prodej jeho vstupenek na prohlídky na prohlídkových trasách.

3.2.             Koupě E-vstupenky na webové stránce společnosti bookingkit GmbH

3.2.1.         E-vstupenku na příslušnou prohlídkovou trasu zakoupí Zákazník výběrem požadované prohlídkové trasy, kde klikne na tlačítko „Vybrat termín“ a vybere termín, čas, a pokud je to nabízeno, tak také jazykovou variantu, v níž bude prohlídka provedena. Následně musí Zákazník vybrat počet účastníků prohlídky a vybrané E-vstupenky vložit do košíku.

3.2.2.         V rámci nákupu E-vstupenky prostřednictvím webové stránky společnosti bookingkit GmbH  neumožňuje PPAS Zákazníkům uplatnění jakýchkoli slev. E-vstupenky jsou prodávány výlučně za plné vstupné.

3.2.3.         Kupní cenu vybraných E-vstupenek uhradí Zákazník bezhotovostně, prostřednictvím platební karty. Za tímto účelem bude Zákazník přesměrován na platební bránu společnosti STRIPE. PPAS nenese za fungování a bezpečnost této platební brány žádnou odpovědnost.

3.2.4.         Okamžikem úhrady kupní ceny za E-vstupenky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi PPAS a Zákazníkem.

3.2.5.         Po provedení úhrady kupní ceny na platební bráně je Zákazník přesměrován zpět na webovou stránku společnosti bookingkit GmbH , kde si může zakoupené E-vstupenky zobrazit ve formátu PDF a tyto uložit, příp. vytisknout.

3.2.6.         Zakoupené E-vstupenky zašle PPAS po provedení úhrady kupní ceny Zákazníkovi také na zadanou e-mailovou adresu. Součástí této e-mailové zprávy je také elektronická účtenka ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.

4.                 Uplatnění E-vstupenky, Poukazu a/nebo zážitku

4.1.             Obecná pravidla

4.1.1.         Každá osoba, která se hodlá zúčastnit prohlídky na některé prohlídkové trase a/nebo některého ze Zážitků, je povinna se předem seznámit s Návštěvním řádem, který je přístupný v prostorách Provozoven.

4.1.2.         Účastí na prohlídce a/nebo Zážitku současně vyjadřuje každá tato osoba svůj souhlas s  Návštěvním řádem a zavazuje se jej po celou dobu konání prohlídky a/nebo Zážitku dodržovat. Není-li uvedeno v těchto Obchodních podmínkách jinak, pak v případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami v částech týkajících se nákupu Běžné vstupenky a ustanoveními Návštěvního řádu mají ustanovení těchto Obchodních podmínek přednost.

4.1.3.         E-vstupenky jsou, stejně jako potvrzení o zakoupení Zážitku a Poukazy, chráněny proti pozměnění a/nebo padělání. Jakékoli jejich pozměnění způsobuje jejich neplatnost a může současně založit případnou soukromo- či trestněprávní odpovědnost.

4.1.4.         Ustanovení tohoto článku o uplatnění E-vstupenek se uplatní také na elektronické vstupenky na prohlídky na prohlídkových trasách, které byly se souhlasem PPAS prodány některým ze smluvních partnerů PPAS.

4.2.             Uplatnění E-vstupenky

4.2.1.         Zakoupená E-vstupenka (stejně jako Běžná vstupenka), opravňuje Zákazníka k účasti na prohlídce na prohlídkové trase v den, čas a jazykové variantě, na kterou je vystavena. Výjimkou je E-vstupenka (či Běžná vstupenka) do Pivovarského muzea, která umožňuje vstup v konkrétní den kdykoli během otevírací doby Pivovarského muzea.

4.2.2.         Osoba uplatňující pro vstup na prohlídku E-vstupenku je povinna tuto předložit ke kontrole, a to buď vytištěnou, anebo v elektronické podobě prostřednictvím mobilního zařízení.

4.2.3.         V případě využití dárkového poukazu na prohlídku zakoupeného přes e-shop Plzeňského Prazdroje (https://eshop.prazdroj.cz/), je osoba, která předkládá k účasti na prohlídce E-vstupenku, která byla uhrazena tímto dárkovým poukazem, povinna předložit vedle samotné E-vstupenky také tento dárkový poukaz.

4.2.4.         Každá osoba účastnící se prohlídky je povinna mít po celou dobu prohlídky u sebe platnou E-vstupenku (či Běžnou vstupenku) a na případné požádání ji PPAS znovu předložit. V případě ztráty E-vstupenky (či Běžné vstupenky) kdekoliv v placené zóně prohlídkové trasy může být účastník prohlídky požádán o opuštění prostor prohlídkové trasy bez jakékoliv náhrady.

4.3.             Uplatnění Zážitku

4.3.1.         Potvrzení o zakoupení Zážitku, které obdrží Zákazník do e-mailu, jej či jinou osobu, která potvrzení předloží, opravňuje k účasti na příslušném Zážitku. Potvrzení je možné předložit ve vytištěné podobě a/nebo v elektronické podobě na mobilním zařízení.

4.3.2.         Případné bližší instrukce pro uplatnění Zážitku budou uvedeny v potvrzení o jeho zakoupení.

4.4.             Uplatnění Poukazu

4.4.1.         Zakoupený Poukaz opravňuje osobu, která jej předloží k účasti na některé prohlídce a/nebo Zážitku, a to v termínu, který je třeba předem dohodnout dle instrukcí obsažených na Poukazu.

4.5.             E-vstupenky, Zážitku a/nebo Poukazu zakoupené u smluvních partnerů PPAS

4.5.1.         Pokud to PPAS umožňuje, je možné E-vstupenky, Zážitky a/nebo Poukazy zakoupit také u smluvních partnerů PPAS. V takovém případě se samotný prodej těchto E-vstupenek, Zážitků a/nebo Poukazů řídí obchodními podmínkami příslušného smluvního partnera PPAS. Tyto Obchodní podmínky se na E-vstupenky, Zážitky a/nebo Poukazy zakoupené u smluvních partnerů PPAS uplatní v rozsahu, v jakém je to možné, zejména v části týkají se jejich uplatnění.

5.                 prohlídky a zážitky pro velké skupiny       

5.1.1.         V případě zájmu o rezervaci celé prohlídky na některé prohlídkové trase a/nebo Zážitku, příp. pro větší skupinu, je třeba kontaktovat přímo tu Provozovnu, která požadovanou prohlídkou trasu či Zážitek nabízí, a to buď telefonicky, e-mailem a/nebo vyplnění online formuláře na následujících kontaktních údajích:

(i)         Návštěvnické trasy Provozoven v Plzni:

·        Telefonicky: +420 377 062 888

·        E-mailem: reservations@asahibeer.cz

·        Vyplněním online formuláře na adrese: www.prazdrojvisit.cz

(ii)        Návštěvnické trasy Provozovny ve Velkých Popovicích:

·        Telefonicky: +420 323 683 425

·        E-mailem: exkurze@kozel.cz

·        Vyplněním online formuláře na adrese: www.kozel.cz

(iii)     Návštěvnické trasy Provozovny v Nošovicích:

·        Telefonicky: +420 558 602 566

·        E-mailem: exkurze@radegast.cz

·        Vyplněním online formuláře na adrese: www.radegast.cz.

5.1.2.         Minimální počet účastníků skupinové prohlídky prohlídkových tras, resp. Zážitků pořádaných Provozovnou v Plzi je 15 osob a Provozovnami ve Velkých Popovicích a v Nošovicích 10 osob, pokud není na webových stránkách specifikovaných v čl. 1.1.1  výše uvedeno jinak.

5.1.3.         Rezervaci prohlídky a/nebo Zážitku pro skupinu je nutné provést předem, a to min. 24 hodin v případě prohlídky a min. 3 pracovní dny v případě Zážitků.

5.1.4.         Pokud je na požadované prohlídkové trase a v požadovaném čase, resp. u požadovaného Zážitku volná kapacita, potvrdí PPAS rezervaci e-mailem, vč. údajů o rezervované prohlídce (datum, čas, název, jazyk, v němž bude poskytnut výklad) či Zážitku, o počtu osob, pro které je prohlídka či Zážitek rezervován, o výši případné slevy a způsobu platby na pokladně Provozovny, která bude rezervovanou prohlídku a/nebo Zážitek poskytovat.

5.1.5.         Pokud nebude na požadované prohlídkové trase a požadovaném čase, příp. Zážitku dostatečná volná kapacita, kontaktujte PPAS Zákazníka telefonicky a/nebo e-mailem s nabídkou nejbližšího možného termínu. V případě, že Zákazník s PPAS naleznou vhodný termín, potvrdí si jej vzájemně e-mailem.

5.1.6.         Zákazník může zrušit rezervaci prohlídky a/nebo Zážitku pro skupinu min. 48 předem.

5.1.7.         V případě, že skupina, pro kterou byly rezervovány vstupenky prohlídku a/nebo Zážitek, mají zpoždění a nedorazí na začátek rezervované prohlídky a/nebo Zážitku včas, je Zákazník povinen předem informovat PPAS. V opačném případě nemůže PPAS garantovat, že bude možné realizovat prohlídku a nárok na provedení prohlídky zaniká.

5.1.8.         Prohlídky mimo běžnou provozní dobu Provozoven jsou možné pouze na základě předchozí domluvy a za příplatek dle aktuálního ceníku, který je umístěn v Provozovnách a/nebo na webových stránkách uvedených v čl. 1.1.1 výše

5.1.9.         Počet osob, pro které je skupinová rezervace na prohlídkovou trasu a/nebo Zážitek vytvořena, je závazný. Změna počtu osob oproti již potvrzené rezervaci o 15 (v případě provozovny Plzeň), resp. 10 (v případě provozoven Velké Popovice a Nošovice) a více osob (do max. limitu skupiny) musí být oznámena PPAS na kontakty uvedené v čl. 5.1.1 výše nejpozději 48 hodin před konáním prohlídky a/nebo Zážitku. Pokud to bude možné, potvrdí PPAS změnu Zákazníkovi e-mailem. V opačném případě nemůže PPAS garantovat, že bude obsloužena celá skupina, tzn. že PPAS nemá povinnost vyhovět požadavku na změnu počtu osob. V takovém případě platí rezervace v původním znění.

5.1.10.       V případě, že Zákazník nevyužijete plnou kapacitu rezervované prohlídkové trasy a/nebo Zážitku, je PPAS oprávněn zbývající kapacitu doplnit dalšími zájemci.

6.                 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ, ZÁRUKA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.             Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

6.1.1.         Ustanovení tohoto čl. 6.1 se vztahují výlučně na Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu Občanského zákoníku.

6.1.2.         Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na koupi Dárkových předmětů a Poukazů bez udání důvodu, a to do 14 dnů od jejich doručení (tj. od jejich převzetí v Provozovně v případě Dárkových předmětů, resp. od doručení Poukazu do e-mailové schránky Zákazníka uvedené v jeho Účtu (registrovaný Zákazník) nebo v objednávkovém formuláři (neregistrovaný Zákazník)).

6.1.3.         Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit zasláním  oznámení o odstoupení od smlouvy PPAS e-mailem na e-mailovou adresu reservations@asahibeer.cz, anebo písemným oznámením zaslaným PPAS na adresu Plzeňský Prazdroj a.s., Návštěvnické centrum, U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň.

6.1.4.         Jako oznámení o odstoupení od smlouvy může sloužit:

·            vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy stanovený nařízením vlády č. 363/2013 Sb.;

·            vzorový formulář PPAS pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný ZDE; a/nebo

·            prosté oznámení o odstoupení od smlouvy obsahující min.:

o      identifikační údaje Zákazníka

o      číslo objednávky

o      specifikaci Dárkových předmětů a/nebo Poukazů, jichž se odstoupení týká

o      datum nákupu

o      číslo účtu pro vrácení kupní ceny.

6.1.5.         Oznámení o odstoupení od smlouvy musí Zákazník zaslat PPAS nejpozději poslední den 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.1.6.         PPAS potvrdí Zákazníkovi přijetí jeho oznámení o odstoupení od smlouvy v textové podobě.

6.1.7.         Doručením oznámení o odstoupení od smlouvy PPAS v zákonné lhůtě dochází ke zrušení smlouvy od počátku, a smluvní strany jsou povinny si vrátit poskytnutá plnění.

6.1.8.         Zákazník je povinen vrátit PPAS Dárkové předměty a/nebo Poukazy, ohledně nichž od smlouvy odstoupil, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na vlastní náklady a na adresu některé z Provozoven (viz čl. 1.1.4), přičemž Dárkové předměty musejí být úplné a nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu.

6.1.9.         PPAS je povinen vrátit Zákazníkovi uhrazenou kupní cenu, vč. případných nákladů na dodání, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který PPAS nabízí, vrátí PPAS Zákazníkovi náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

6.1.10.       PPAS není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než obdrží vrácené Dárkové předměty a/nebo Poukazy, jichž se odstoupení od smlouvy týká, nebo než mu Zákazník prokáže, že je PPAS odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.1.11.       Zákazník nemůže, v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) Občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy na E-vstupenku a/nebo Zážitek.

6.2.             Právo PPAS na odstoupení od kupní smlouvy na Dárkové předměty

6.2.1.         PPAS odstoupí do kupní smlouvy na Dárkové předměty, pokud si je Zákazník nevyzvedne ani ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy pro něj byly připraveny, tj. ode dne, kdy se konala prohlídka, na kterou si Zákazník zakoupil spolu s Dárkovými předměty E-vstupenku, a/nebo Zážitek.

6.2.2.         PPAS zašle Zákazníkovi na jeho e-mail uvedený v jeho Účtu (registrovaný Zákazník) nebo na e-mail, který zadal v objednávkovém formuláři, informaci o tom, že odstupuje od smlouvy a současně vrátí Zákazníkovi kupní cenu Dárkových předmětů.

6.3.             Zánik kupní smlouvy z důvodů na straně PPAS

6.3.1.         V případě, že PPAS nebude moci z technických či organizačních důvodů realizovat prohlídky, na které si Zákazník zakoupil Běžnou vstupenku nebo E-vstupenku, příp. nebude moci realizovat zakoupený Zážitek, dojde k zániku uzavřené kupní smlouvy pro nemožnost plnění na straně PPAS.

6.3.2.         PPAS bude o této skutečnosti Zákazníky informovat a vrátí jim uhrazenou kupní cenu, a to přímo na pokladnách Provozoven v případě Běžných vstupenek, anebo převodem na bankovní účet Zákazníka, z něhož kupní cenu E-vstupenky a/nebo Zážitku uhradil.

6.3.3.         Pokud bude mít Zákazník zájem namísto vrácení kupní ceny obdržet Běžnou vstupenku, E-vstupenku a/nebo Zážitek na jiný termín, musí kontaktovat PPAS na kontaktních údajích uvedených v čl. 5.1.1 výše.

6.4.             Záruka a práva z vadného plnění

6.4.1.         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 a §§ 161-2174 Občanského zákoníku). Práva ze záruky, příp. z vadného plnění, musí Zákazník uplatnit na některé z Provozoven (viz čl. 1.1.4).

6.4.2.         PPAS poskytuje Zákazníkovi, který je spotřebitelem, záruku na dodané Dárkové předměty v délce 24 měsíců, pokud není na daňovém dokladu, v záručním listu či na obalu uvedeno něco jiného. Záruční doba uvedená v daňovém dokladu má před záruční dobou v záručním listu přednost a tato má přednost před záruční dobou na obalu zboží.

6.4.3.         Není-li výslovně uvedeno v E-shopu či na dokladech přiložených k zakoupeným Dárkovým předmětům jinak, neposkytuje PPAS Zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, žádnou záruku. Těmto Zákazníkům náleží pouze práva z vadného plnění ve smyslu Občanského zákoníku.

6.4.4.         Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání Dárkových předmětů Zákazníkovi a v případě uplatnění vad se prodlužuje o dobu, po kterou budou vadné Dárkové předměty v opravě. V případě výměny Dárkových předmětů nebo jejich částí, počíná běžet nová záruční doba v plné délce na vyměněný Dárkový předmět nebo jeho část.

6.4.5.         Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

6.4.6.         Vady, které se u Dárkových předmětů vyskytnou v záruční době uplatní Zákazník, který je spotřebitelem, reklamací u PPAS. PPAS reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se Zákazníkem nedohodne na lhůtě delší. Pokud nebude reklamace vyřízena v této lhůtě, má se za to, že vady jsou neodstranitelné.

6.4.7.         Lhůta pro vyřízení reklamace se staví v případě, že PPAS neobdrží od Zákazníka veškeré části týkající se Dárkových předmětů (vč. příp. podkladů), ohledně nichž byla reklamace uplatněna, a které jsou pro její vyřízení nezbytné. PPAS si vyžádá potřebné části či podklady u Zákazníka v co nejkratší možné lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace se staví až do okamžiku, kdy Zákazník dodá PPAS chybějící části či podklady pro vyřízení reklamace.

6.4.8.         Zákazníkovi nenáleží práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí za škodu na zboží na Zákazníka vnější událost.

6.4.9.         Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může PPAS dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může PPAS odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nového Dárkového předmětu; volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li PPAS vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu PPAS. Do odstranění vady nemusí Zákazník platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

6.4.10.       Při dodání nového Dárkového předmětu vrátí Zákazník PPAS na jeho náklady Dárkový předmět původně dodaný.

6.4.11.       Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu PPAS v písemné formě, kdy právo uplatnil, a provádí-li se oprava, provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.4.12.       Zákazník je povinen bezprostředně po doručení Dárkové předměty prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat PPAS o případných zjištěných závadách.

6.4.13.       Pokud Zákazník zjistí jakékoli neshody mezi tím, co je uvedeno v kupní smlouvě, dodacím listu a skutečně dodanými Dárkovými předměty, například v druhu nebo množství a/nebo pokud se zásilkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat PPAS (Zákazník postupuje shodně i v případě, že zjistí u Dárkových předmětů i jiné důvody, pro které jsou v rozporu s kupní smlouvou ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku).

6.4.14.       Reklamaci doručuje Zákazník na vlastní náklady PPAS nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Zákazník přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku), a dále uvede své kontaktní údaje v rozsahu telefonního čísla a e-mailové adresy.

6.4.15.       Nárok Zákazníka na uplatnění reklamace zaniká při:

·            porušení ochranných pečetí nebo nálepek, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy;

·            používání v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; a/nebo

·            poškození nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je dodávána.

6.4.16.       Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží také tehdy, pokud před převzetím Dárkových předmětů věděl, že mají vadu anebo pokud vadu sám způsobil.

6.4.17.       V případě neoprávněné reklamace bude reklamace odmítnuta, Dárkové předměty vráceny Zákazníkovi na jeho náklady, nebo bude po předchozí dohodě se Zákazníkem provedena jejich oprava za cenu, kterou se Zákazník zaváže uhradit.

7.                 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.             Obecné informace

7.1.1.         Tento článek 7 se vztahuje výlučně na Zákazníky, kteří jsou fyzickými osobami.

7.1.2.         Osobní údaje jsou dle čl. 4 odst. 1 GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

7.1.3.         PPAS bude osobní údaje zpracovávat sám, příp. prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, a to zejména prostřednictvím smluvních partnerů pro doručování, příp. smluvních partnerů prostřednictvím jejichž webových stránek bude PPAS prodávat své E-vstupenky (např. webová stránka společnosti bookingkit GmbH).

7.1.4.         Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, aktuálně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat PPAS o změně ve svých osobních údajů. Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.1.5.         Osobní údaje může Zákazník aktualizovat v rámci svého Účtu (v případě, že se registroval). V případě potřeby o aktualizaci nebo výmaz osobních údajů může Zákazník zaslat e-mailem žádost na adresu registrace@asahibeer.cz.

7.1.6.         Bližší informace o zpracování osobních údajů prováděných PPAS, vč. jejich práv spojených s tímto zpracováním jejich osobních údajů, naleznou Zákazníci ve dokumentu nazvaném „Ochrana soukromí/Privacy policy“ a při nákupu na E-shopu také v dokumentu nazvaném „Všeobecných podmínkách používání těchto internetových stránek“, s nimiž je Zákazník povinen se před odesláním objednávky seznámit.

7.1.7.         Za účelem uplatnění práv vyplývajících ze zpracování osobních údajů může Zákazník kontaktovat PPAS písemně na korespondenční adrese: Plzeňský Prazdroj, a.s., právní oddělení, Myslbek, Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1  nebo na e-mailové adrese  pověřence pro ochranu osobních údajů PPAS personaldataprotection@eu.asahibeer.com nebo registrace@asahibeer.cz.

7.2.             Zpracování osobních údajů pro uzavření a plnění smlouvy

7.2.1.         PPAS bude v souvislosti s uzavřením a realizací kupních smluv na E-vstupenky, Poukazy, Zážitky a/nebo Dárkové předměty zpracovávat osobní údaje Zákazníků, a to v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů (jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, způsob platby, příp. počet a jména účastníků prohlídek, adresa).

7.2.2.         Zpracování těchto osobních údajů bude PPAS provádět za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník jakožto subjekt  údajů. Právním titulem tohoto zpracování osobních údajů tak čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a jedná se o zpracování osobních údajů, které není vázané na souhlas Zákazníka jakožto subjektu údajů.

7.2.3.         Poskytnutí osobních údajů ke zpracování pro tento účel je dobrovolné, avšak nezbytné, protože bez jejich znalosti nebude PPAS moci se Zákazníkem uzavřít smlouvu a poskytnout objednané plnění.

7.2.4.         PPAS bude pro tento účel zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k naplnění uvedeného účelu.

7.2.5.         Zpracování osobních údajů v rámci úhrady kupní ceny (např. prostřednictvím platební brány) není realizováno ze strany PPAS, ale provozovateli příslušných nástrojů použitých k provedení platby. PPAS nemá k těmto osobním údajům žádný přístup.

7.3.             Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

7.3.1.         PPAS bude dále zpracovávat osobní údaje Zákazníků, a to pro následující účely:

·        pro registraci a vytvoření Účtu v E-shopu; a/nebo

·        pro zasílání obchodních sdělení.

7.3.2.         PPAS bude pro tyto účely zpracovávat zejména identifikační a kontaktní údaje Zákazníka (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) a pak údaje o nákupech prostřednictvím E-shopu (v případě registrace Zákazníka).

7.3.3.         Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné a je založeno na souhlasu Zákazníka, který může kdykoli odvolat. Právním titulem tohoto zpracování tak je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

7.3.4.         PPAS bude pro tento účel zpracovávat osobní údaje do odvolání souhlasu Zákazníkem.

7.3.5.         Zákazník může svůj souhlas odvolat ve svém Účtu a dále pak zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu registrace@asahibeer.cz, příp. kliknutím na odpovídající odkaz obsažený v každém zaslaném obchodním sdělení.

7.3.6.         V případě, že ve formuláři vyznačí Zákazník, že má zájem o zařazení do motivačního programu pro prohlídkové trasy provozované společností PPAS, bude  o tomto programu společností PPAS dodatečně podrobněji informován. Za tím účelem bude společnost PPAS údaje Zákazníka (jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefon, adresa) využívat pro zasílání příslušných obchodních sdělení. Udělený souhlas má Zákazník možnost kdykoliv odvolat s účinky do budoucna emailem na adresu registrace@asahibeer.cz.

7.4.             Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

7.4.1.         PPAS může v rámci prohlídek a/nebo Zážitků konaných na prohlídkových trasách pořizovat fotografie a/nebo videozáznamy, a to pro marketingové účely. O tom, že na konkrétní prohlídce a/nebo Zážitku budou pořizovány fotografie a/nebo videozáznamy, bude PPAS účastníky informovat předem a umožní jim, aby v rámci prohlídky a/nebo Zážitku nebyli fotografováni či zachyceni na pořizovaném videozáznamu.

7.4.2.         Účastník prohlídky a/nebo Zážitku, který se nechá vyfotografovat a/nebo zachytit na videozáznamu uděluje tímto svým jednáním PPAS svolení ve smyslu Občanského zákoníku k bezplatnému zachycení své podoby a/nebo jeho projevů osobní povahy, a k následnému užití k marketingovým účelům.

7.4.3.         Účastník prohlídky a/nebo Zážitku bere na vědomí, že jeho osobní údaje v podobě zachycení jeho podoby a/nebo jeho projevů osobní povahy bude PPAS jakožto správce ve smyslu GDPR zpracovávat pro účely svých oprávněných zájmů, které spočívají v marketingové propagaci a informování veřejnosti o činnosti PPAS prostřednictvím sdělovacích prostředků. Právním titulem pro toto zpracování osobních údajů je tak čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a jedná se tudíž o tzv. bezsouhlasové zpracování.

7.4.4.         PPAS bude osobní údaje za výše uvedeným účelem zpracovávat po dobu nejdéle 3 let od jejich pořízení. Po uplynutí této doby PPAS tyto osobní údaje vymaže, s výjimkou těch, které jsou obsaženy v propagačních materiálech, jež již byly distribuovány či připraveny k distribuci pro veřejnost.

8.                 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

8.1.             Obecné informace

8.1.1.         Práva upravená v tomto článku 8 náleží výlučně Zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu Občanského zákoníku.

8.1.2.         PPAS je oprávněna k realizaci prohlídek na prohlídkových trasách a k prodeji Dárkových předmětů na základě živnostenského oprávnění.

8.1.3.         Kontrolu dodržování právních předpisů na úseku živnostenského podnikání provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.1.4.         Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.2.             Informace o mimosoudním řešení sporů

8.2.1.         Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavíraných dle těchto Obchodních podmínek je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.2.2.         Zákazník je oprávněn podat v případě sporu návrh na mimosoudní řešení sporu tomuto subjektu za účelem uzavření dohody s PPAS.

8.2.3.         Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Zákazníka zdarma, veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

8.2.4.         Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník poprvé u PPAS uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

8.2.5.         Doručením návrhu (s předepsaným obsahem) České obchodní inspekci je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno.

9.                 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.1.         Tyto Obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy mezi PPAS a Zákazníkem, které vyplývají z koupě E-vstupenky, Poukazu, Zážitku a/nebo Dárkových předmětů.

9.1.2.         Tyto Obchodní podmínky a smluvní vztah mezi PPAS a Zákazníkem založený koupí E-vstupenky, Poukazu, Zážitku a/nebo Dárkových předmětů se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

9.1.3.         PPAS je oprávněn tyto Obchodní podmínky aktualizovat. Aktualizované znění Obchodních podmínek je účinné od okamžiku jeho zveřejnění v E-shopu, webových stránkách uvedených v čl. 1.1.1., příp. webových stránkách, na kterých Zákazníci E-vstupenky zakoupili.

9.1.4.         Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

9.1.5.         Zákazník, který není spotřebitelem, a PPAS se, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro případ sporu, který nebude vyřešen smírnou cestou, dohodli na místní příslušnosti obecného soudu dle sídla PPAS.

9.1.6.         Kupní smlouvu může Zákazník s PPAS uzavřít v českém, německé a anglickém jazyce. Za tímto účelem jsou mu k dispozici i tyto Obchodní podmínky v českém, německém a anglickém jazyce. PPAS bude uzavřenou kupní smlouvu archivovat bez možnosti přístupu třetích osob a umožní Zákazníku přístup k archivované kupní smlouvě na jeho žádost, avšak nejdéle do 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Do finálního objednání může Zákazník opravovat vzniklé chyby v zadaných údajích či v druhu a množství objednaného Dárkového zboží či Poukazů.

9.1.7.         V případě jakékoli stížnosti ohledně objednávkového či reklamačního procesu se můžete obrátit na PPAS prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v E-shopu PPAS, příp. prostřednictvím jeho informační linky, jejíž kontakt je k dispozici na webové stránce www.prazdroj.cz. S ohledem na charakter prodávaných Dárkových předmětů není poskytován žádný poprodejní servis. Zákazníkovi náleží vedle záruky také práva z vadného plnění dle Občanského zákoníku, která jsou popsána v těchto Obchodních podmínkách, a to zdarma. Faktura doručená Zákazníkovi představuje záruční list.

9.1.8.         Tyto obchodní podmínky regulují vztahy mezi PPAS a Zákazníkem od 6.1.2023.

V Plzni dne 6.1.2023

Otevíráte stránku v nepodporovaném prohlížeči!

Prosím otevřete si jej v GOOGLE CHROME.